Трансформация

Миналото променя настоящето променя бъдещето

ФАРА се променя. ФАРА вече не е просто „фестивалът в Албена“.

Истината е, че фестивалът никога не е бил просто това, защото той е годишното отражение и надграждане на една постоянна трансформация: на данни в брифове, на брифовете в идеи, на идеите в концепции, на концепциите в крайни резултати и на крайните резултати в отличия. 

ФАРА е мястото и времето, което събира всички, които знаят, че да си рекламист не означава просто да измисляш неща, а да си онзи, който трансформира цялото си знание, умения и принципи в работещи комуникационни решения; да знаеш, че всеки изминал ден работа в бранша те променя и ти помага на свой ред да променяш бранша; и да, ФАРА е рекламният фестивал, но той награждава не просто рекламите, а постоянната промяна.

Тази година, ФАРА ще преживее най-голямата си трансформация досега. За първи път фестивалът ще се проведе в Пловдив, а не в Албена. За първи път той ще продължи три, а не четири дни. За първи път един от фестивалните дни ще бъде изцяло лекторски панел. И за пореден път ще отличи онези, които не са се страхували да трансформират клиентския бриф в уникална творческа концепция.

ФАРА 2016 се провежда от 15 до 17 септември в Дом на културата “Борис Христов” в гр. Пловдив.

© 2016 Българската асоциация на комуникационните агенции. Всички права запазени.